Containment als voorwaarde voor leiderschapsontwikkeling

Containment bij leiderschapsontwikkeling

Dit artikel heb ik geschreven met Yvonne Burger naar aanleiding van de vele leiderschapsprogramma’s die wij hebben begeleid.

‘Containment’ is een cruciale voorwaarde voor succesvol leren in dergelijke programma’s zo betogen wij in dit artikel. Wat is containment en hoe bewerkstellig je dat dan? Dat kan je hier lezen. En los van dit artikel, containment is mijns inziens een belangrijke voorwaarde voor leiderschap in het algemeen…

Lees het artikel (pdf)